Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Cầu Giấy Hà Nội

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Căm Xe Lào
Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Căm Xe Lào
Quy cách : 15/92/750 mm
Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Căm Xe Lào
Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao.
Phụ kiện trang trí khi lót sàn: Nẹp kết thúc, nẹp giày dolce nam siêu cấp  nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ.
Nhà A Thắng
Ngõ 337 đường Cầu Giấy, Hà Nội
Số lượng sản phẩm: 80m2
Một số hình ảnh mà chúng tôi mới thi công xong : https://duongstore.com/giay-dg/

9eaef91f6f206aaf1661ad42674cb7eb2a2d2028-768x102433d49d867e6dc94611938f5c6aa654ec32b4ea48-768x102462d13e4ceb3c6c06008c4e23ca7caa6a068202fc-768x1024395a20d23e74ab61c5159f0257da50af17ead10f-768x1024939f6412d695860b4f2d880e5ffe1e0f2040419c-768x102490873c61e6bfbafadb3da1d6ea2c3b72b6fd7195-768x1024acccba8a7af33b77e8dbc7924a93e9e7cd987374-768x1024e5dd5308c589c8b7afc88e421dccae5b48395c3aeade2aedbf1803d41cb7ed11853f1d4c27c070f7f380b2ba0908173f7e2a5d15f2cad51fa86f822d

Tin Liên Quan