Công Trình Thi Công

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Đền Lừ Hoàng Mai Hà Nội

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Đền Lừ Hoàng Mai Hà Nội

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Căm Xe Lào Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Căm Xe Lào Quy cách : 15/95/910 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Căm Xe Lào Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Nhà chú Thanh Lô 4 Đền Lừ 1, quận … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Hương Nam Phi tại An Dương Vương Hà Nội

Thi công sàn gỗ Hương Nam Phi tại An Dương Vương Hà Nội

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Hương Nam Phi Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Hương Nam Phi Quy cách : 15/95/900 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Hương Nam Phi Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Ngõ 15 Phú Xá, Phú Thượng, … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại phố Trần Cung Hoàng Quốc Việt Hà Nội

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại phố Trần Cung Hoàng Quốc Việt Hà Nội

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Căm Xe Lào Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Căm Xe Lào Quy cách : 15/92/600 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Căm Xe Lào Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Ngõ 195 Trần Cung, Hoàng Quốc Việt, … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Keo Tràm tại Chung cư Vĩnh Hoàng Tam Trinh Hà Nội

Thi công sàn gỗ Keo Tràm tại Chung cư Vĩnh Hoàng Tam Trinh Hà Nội

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Keo Tràm Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Keo Tràm Quy cách : 18/120/600 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Keo Tràm Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. T409 - Chung cư Vĩnh Hoàng, Tam Trinh, Hà … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Óc chó tại Khu biệt thự Fujiken Long Biên

Thi công sàn gỗ Óc chó tại Khu biệt thự Fujiken Long Biên

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Óc chó Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Óc chó Quy cách : 18/120/600 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Óc chó Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Khu biệt thự Fujiken Long Biên, Hà Nội Số … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Chiu Liu tại Khu biệt thự Himlam Tư Đình Long Biên

Thi công sàn gỗ Chiu Liu tại Khu biệt thự Himlam Tư Đình Long Biên

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Chiu Liu Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Chiu Liu Quy cách : 15/90/900 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Chiu Liu Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Khu biệt thự HimLam, Tư Đình, Long Biên, Hà … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Keo Tràm tại Chung cư Vp2 Linh Đàm Hà Nội

Thi công sàn gỗ Keo Tràm tại Chung cư Vp2 Linh Đàm Hà Nội

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Keo Tràm Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Keo Tràm Quy cách : 18/120/600 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Keo Tràm Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. T19 - Chung cư Vp2 Linh Đàm, Hà Nội Số … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Chung cư GoldSilk Vạn Phúc Hà Đông

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Chung cư GoldSilk Vạn Phúc Hà Đông

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Căm Xe Lào Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Căm Xe Lào Quy cách : 15/95/910 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Căm Xe Lào Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. T21 - Chung cư GoldSilk Vạn Phúc, Hà … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Gõ Nam Phi tại Khu biệt thự Gamuda Yên Sở Hà Nội

Thi công sàn gỗ Gõ Nam Phi tại Khu biệt thự Gamuda Yên Sở Hà Nội

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Gõ đỏ Nam Phi Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Gõ đỏ Nam Phi Quy cách : 15/94/910 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Gõ đỏ Nam Phi Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Đường 3.1 khu biệt thự … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Phố Trạm Long Biên Hà Nội

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Phố Trạm Long Biên Hà Nội

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Căm Xe Lào Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Căm Xe Lào Quy cách : 15/95/910 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Căm Xe Lào Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Ngõ 101 Phố Trạm, quận Long Biên, Hà … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Gõ Nam Phi tại Chung cư Ngoại Giao Đoàn Phạm Văn Đồng

Thi công sàn gỗ Gõ Nam Phi tại Chung cư Ngoại Giao Đoàn Phạm Văn Đồng

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Gõ đỏ Nam Phi Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Gõ đỏ Nam Phi Quy cách : 15/95/900 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Gõ đỏ Nam Phi Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Chung cư N02 - Ngoại Giao … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Chung cư The One Yên Sở Hà Nội

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Chung cư The One Yên Sở Hà Nội

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Căm Xe Lào Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Căm Xe Lào Quy cách : 15/95/900 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Căm Xe Lào Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Nhà C Quyên. Chung cư TheOne - Yên … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Chung cư GoldMark Mai Dịch Hà Nội

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Chung cư GoldMark Mai Dịch Hà Nội

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Căm Xe Lào  Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Căm Xe Lào Quy cách : 15/95/900 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Căm Xe Lào Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Nhà C Tâm Chưng cư GoldMark Mai Dịch, Quận Cầu … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Thanh Trì Hà Nội

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Thanh Trì Hà Nội

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Căm Xe Lào  Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Căm Xe Lào Quy cách : 15/95/900 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Căm Xe Lào Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Nhà Chị Phương Thị trấn Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Khu biệt thự Pháp Vân

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Khu biệt thự Pháp Vân

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Căm Xe Lào  Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Căm Xe Lào Quy cách : 15/95/900 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Căm Xe Lào Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Nhà A Mạnh BT 6 Khu biệt thự Pháp Vân, quận … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Hương Lào tại Khu đô thị Ecopark Hưng Yên

Thi công sàn gỗ Hương Lào tại Khu đô thị Ecopark Hưng Yên

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Giáng Hương Lào hàng chọn Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Hương Quy cách : 15/95/900 mm Thành phần của tấm gỗ: Gỗ tự nhiên Hương Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Nhà A Trương Chung cư C2 Khu … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Lim Nam Phi tại Chung cư Hoàng Đạo Thúy Hà Nội

Thi công sàn gỗ Lim Nam Phi tại Chung cư Hoàng Đạo Thúy Hà Nội

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Lim Nam Phi tỉa màu cánh gián Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Lim Nam Phi tỉa màu cánh gián Quy cách : 15/92/750 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Lim Nam Phi Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Nhà A … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại quận Hoàn Kiếm

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại quận Hoàn Kiếm

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Căm Xe Lào  Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Căm Xe Lào Quy cách : 15/92/750 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Căm Xe Lào Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Nhà A Hiếu Phố Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Chiu Liu (Chiêu Liêu) tại Khu đô thị Pháp Vân

Thi công sàn gỗ Chiu Liu (Chiêu Liêu) tại Khu đô thị Pháp Vân

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Chiu Liu ( Chiêu Liêu ) Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Chiu Liu Quy cách : 15/92/900 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Chiu Liu Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Nhà Chị Hoa Tầng 8 Tòa N01 Khu đô thị … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Chung cư GreenStar Phạm Văn Đồng

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Chung cư GreenStar Phạm Văn Đồng

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Căm Xe Lào  Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Căm Xe Lào Quy cách : 15/92/750 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Căm Xe Lào Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Nhà A Thắng Tầng 12 Tòa 27A2 Chung cư … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Sồi Nga tại Khu đô thị Ecopark Hưng Yên

Thi công sàn gỗ Sồi Nga tại Khu đô thị Ecopark Hưng Yên

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ: Lát sàn gỗ Sồi Nga Thông tin sản phẩm: Gỗ lót sàn tự nhiên Sồi Nga Quy cách: 15/90/900 mm Thành phần của tấm gỗ: Gỗ tự nhiên Sồi Nga Ưu điểm sản phẩm này: Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn: Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Nhà Chị Oanh Chung cư Penhouse Ecopark Hưng Yên Số lượng … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Chung cư viện chiến lược Cầu Giấy Hà Nội

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Chung cư viện chiến lược Cầu Giấy Hà Nội

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Căm Xe Lào  Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Căm Xe Lào Quy cách : 15/92/750 mm Thành phần của tấm gỗ: Gỗ tự nhiên Căm Xe Lào Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ . Nhà A Thông Chung cư viện chiến lược bộ … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Cầu Giấy Hà Nội

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Cầu Giấy Hà Nội

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Căm Xe Lào  Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Căm Xe Lào Quy cách : 15/92/750 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Căm Xe Lào Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn: Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Nhà A Thắng Ngõ 337 đường Cầu Giấy, Hà … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Nam Dư Hà Nội

Thi công sàn gỗ Căm Xe Lào tại Nam Dư Hà Nội

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Căm Xe Lào  Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Căm Xe Lào Quy cách : 15/92/750 mm Thành phần của tấm gỗ : Gỗ tự nhiên Căm Xe Lào Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Nhà vợ chồng anh Tùng chị Thủy Phố Nam Dư, … Đọc Thêm

Thi công sàn gỗ Giáng Hương Lào tại Thái Thịnh Hà Nội

Thi công sàn gỗ Giáng Hương Lào tại Thái Thịnh Hà Nội

Thông tin khách hàng đã lót sàn gỗ : Lát sàn gỗ Giáng Hương Lào Thông tin sản phẩm : Gỗ lót sàn tự nhiên Hương Quy cách : 15/92/1050 Thành phần của tấm gỗ: Gỗ tự nhiên Hương Ưu điểm sản phẩm này : Chịu nước, chống mối mọt, chịu nhiệt độ cao. Phụ kiện trang trí khi lót sàn : Nẹp kết thúc, nẹp nối sàn, keo dán, dụng cụ thi công sàn gỗ. Nhà A Thắng Ngõ 188 Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà … Đọc Thêm

Tại sao nên chọn sàn gỗ tự nhiên

Tại sao nên chọn sàn gỗ tự nhiên

Một căn nhà đẹp ngoài thiết kế chung, nội thất thì việc lựa chọn chất liệu lát sàn cũng cục kì quan trọng. Nó làm cho căn nhà bạn có điểm nhấn, sang trọng và thời thượng, Hiện nay xu hướng lựa chọn ván sàn gỗ tự nhiên được chú ý. Bởi những tính năng và giá trị nó mang lại. Ván sàn gỗ tự nhiên là gì ? Là sàn gỗ được làm từ những loại gỗ như gỗ căm xe, gỗ gõ đỏ, gỗ teak, gỗ thông, gỗ chiu … Đọc Thêm